MarCom 2013

I 2013 var vi på en MarCom 2013 i RAI med en monter vi designade oss på MarCom Amsterdam. Vår ställning bestod delvis av den digitala graffitiväggen och delvis av en vägg där besökare kunde uppleva den riktiga graffiti-sprutningen. På MarComs vägnar har vi också lagt en serie krita uttryck runt RAI.

Management Support Event

I 2013 hade vi vår egen ställning på Management Support Event på Jaarbeurs i Utrecht.

Händelse 2012

I 2012 hade vi vår egen ställning på Event 2012 i Jaarbeurs i Utrecht.

MarCom 2012

I 2012 var vi på en MarCom 2012 i RAI med en monter vi designade oss på MarCom Amsterdam. Vår ställning bestod delvis av den digitala graffitiväggen och delvis av en vägg där besökare kunde uppleva den riktiga graffiti-sprutningen. På MarComs vägnar har vi också lagt en serie krita uttryck runt RAI.

Händelse 2011

I 2011 hade vi vår egen ställning på Event 2011 i Jaarbeurs i Utrecht. Under mässan gav vi en levande målning för animering på en av väggarna.

MarCom 2010

I 2010 var vi på en MarCom 2010 i RAI med en monter vi designade oss på MarCom Amsterdam. Under denna utställning gjorde vi en levande bild av atmosfären i denna utställning. Det fanns också en vägg tillgänglig där besökare kunde uppleva sprutning av graffiti. På MarComs vägnar har vi också lagt en serie krita uttryck runt RAI.

Händelse 2010

I 2010 var vi redo att gå till Evenemanget för att gå till Event 2010 i Jaarbeurs i Utrecht. Under mässan gav vi också levande målning på en av väggarna för animering.

Event Kontakt 2010

I 2010 var vi på andra utgåvan av EvenementContact i Amersfoort.

PromZ 2010

I 2010 var vi på PromZ-mässan i Jaarbeurs i Utrecht. Under mässan erbjöd vi också en levande målning för animeringen på entrén.

Händelse 2009

I 2009 hade vi vårt eget (självtillverkat) stativ på Event 2009 i Jaarbeurs i Utrecht.

Event Kontakt 2009

I 2009 var vi på första utgåvan av EvenementContact i Amersfoort. Förutom att bemöda vår ställning, tillhandahöll vi också en levande målning på en av tågvagnarna i Carriage Shed.

Händelse 2008

I 2008 hade vi vår egen ställning på vår andra utställning under Event 2008 i Jaarbeurs. Under denna utställning har vi återskapat Mona Lisa live. Det fanns också en vägg tillgänglig där besökare kunde uppleva sprutning av graffiti.

Händelse 2007

I 2007 var vi med vår första ställning vid Young Talent-delen av Event 2007 i Jaarbeurs. I stativet gjordes en bit av en sträckt duk på vilken besökare kort kan uppleva att sprida graffiti.

Information, råd eller citat?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.