upphovsrätt

Det är inte tillåtet att använda texter, mönster, bilder eller bilder från vår hemsida eller i fall där det finns chans att missförstånd om ursprunget kan uppstå eller i fall där det förhindras att Graffitinetwerk är auktoriserad. Eventuell (åter) användning av vår hemsida som kommersiell användning, reproduktion av information eller användningen av (en del av) vår hemsida på en annan webbplats är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Graffitinetwerk.

Dementi

Vi tar stor omsorg i pålitligheten och aktualiteten i alla publicerade data. Dock kan felaktigheter och tillfälliga ändringar uppstå. Graffitinetwerk är inte ansvarig för skada som följd av eller problem som orsakats av felaktigheter på vår hemsida.

Våra varumärken

GRAFFITINETWERK®, DIGIFFITI® en I LOVE GRAFFITI® är varumärken som är registrerade i Benelux. Vid olaglig, felaktig eller vilseledande användning av våra varumärken och / eller logotyper, kommer vi att vidta åtgärder mot detta.

Sekretesspolicy och SSL / HTTPS

Om du svarar via e-post sparas din information tillfälligt. Denna information kommer aldrig att säljas eller återanvändas för kommersiella ändamål. När du skickar ett meddelande via vår webbplats säkerställer Secure Socket Layer-protokollet att informationen inte kan läsas av tredje part under överföringen. SSL avkodar informationen, kontrollerar om avsändaren är korrekt (Serververifiering) och om data inte har ändrats (Meddelandeintegritet).

Villkor

Visa villkoren för Graffitinetwerk B.V.