Brasil festival

För Brasiliens festival har vi lagt till färgade kalkuttryck längs paradevägen för en av sponsorerna. Akzonobel. Uttalandena innehåller information om festivalen och visa de platser från vilka paraden kommer att bli tydligt synlig. Vi har tagit bort alla uttryck efter själva festivalen. Se översikten över alla våra gataannonsering eller begär information via vår kontakta sida.

Information, råd eller citat?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.