Incentive Shell

På 25 juni har vi 2007 på en verkstad Amsterdam een verkstad tillhandahålls för ett (utländskt) lag från Shell. 10-deltagarna kom från olika länder och arbetade tillsammans på de olika konstverk. Först praktiserades och vissa tekniker förklarades, sedan utarbetades ett tema på dukarna. Se översikten över alla våra verkstäder eller begär information via vår kontakta sida.

Information, råd eller citat?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.