Kvadrat 14

I oktober 2014 har vi en för Plein14 gataannonsering kampanj genomförd på plats i Hilversum. Den här kampanjen med runt 25-uttryck har använts för att stödja en annonseringskampanj. Vi genomförde gatan reklamkampanjen med tillfällig krita såväl som den gröna graffiti tekniken. Se översikten över alla våra gataannonsering eller begär information via vår kontakta sida.

Information, råd eller citat?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.