100 årsdagen Kimmenade

Som en del av ett Kimmenade personalparti har vi en 20 april graffiti verkstad brydde sig om. Festen ägde rum på Beachclub Sunrise in Best. 50-anställda i Kimmenade delades in i 5-grupper som efter instruktioner fick jobba på den bärbara väggen. Därefter utarbetade varje deltagare ett tema på egen duk. Efter en kort brainstorming i 5-grupperna skildrades temat på de stora dukarna. Dessa dukar har nu en plats i ingången på Kimmenade-kontoret. Se översikten över alla våra verkstäder eller begär information via vår kontakta sida.

Information, råd eller citat?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.