WCIT 2010

I maj 2010 har vi en under WCIT 2010 i Westergasfabriek digital graffiti demonstration brydde sig om. Ett antal besökare har också gjort en digital grafittritning. Ritningarna kan skrivas direkt eller vidarebefordras till ett e-post eller twitter konto. Se översikten över alla våra målningar eller begär information via vår kontakta sida.

Information, råd eller citat?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.