Hoppa till huvudinnehåll

Stadsmarknadsföring: tänk även på gatukonst på transformatorhus och skåp

Gatukonst är ett heltäckande begrepp. Och vad man kan ta tillbaka till gatukonsten är minst lika omfattande. Staden Heerlen är numera ganska välkänd att man för några år sedan fokuserade på att få fram stora väggmålningar som en form av stadsmarknadsföring. Det offentliga rummet erbjuder dock många fler möjligheter att använda gatukonst.

Transformatorhus, elhus, pumpstationer och avfallscontainrar i alla former och storlekar. Det är föremål som ofta klistras och/eller klistras, medan det är föremål som kan försköna kvarteret när ett genomtänkt konstverk appliceras.

Ett elhus utan affischer och graffiti

Fram till för ett tiotal år sedan sprutades eller målades transformatorhus då och då på uppdrag av en kommun eller energileverantör. Numera är gatukonst mer och mer en del av det stadsmarknadsföring planen. På hemmaplan och utomlands kan du följa en gatukonstväg i allt fler städer där besökaren kan se väggmålningar, stora väggmålningar, genom olika stadsdelar i staden. Eller där din uppmärksamhet dras till små, oftast inte direkt synliga, konstnärliga ingrepp i gatubilden.

En del av detta gatukonstvägar kan också vara vackert tillverkade elhus. Obehandlade är dessa ofta klädda eller täckta med affischer. Vackra, inredda hus och skåp har en förebyggande anti-graffitieffekt och mycket färre affischer klistras över ett konstverk. Mycket oftare förblir de orörda, vilket gör att gatubilden blir snyggare, snyggare och vackrare.

Subventionerad gatukonst på transformatorhus

För gatukonst finns oftast bidragsmöjligheter från kommunen. Som ett resultat har det skett en spridning av gatukonstprojekt i städerna. Det tjänas stora pengar på detta, men det verkar ofta som att genomförandet inte är genomtänkt. En händig 'man' eller lokal gatukonstsatsning kommer med ett projekt, erbjuder det till en kommunfullmäktige, tilldelas bidraget och sedan sker genomförandet. Ibland av en tredje part, som flygs in och får bara en ynka procent av det faktiska bidragsbeloppet.

Det händer också att en eller flera artister ges friheten att unna sig ett transformatorhus eller skåp. Resultatet är olika stilar och färger utan att kunden, som även kan vara elförvaltare, har någon som helst inverkan på slutresultatet. Det återstår att se i vilken utsträckning den kommer att passa in i gatubilden. Vi finner, som ett proffs graffitibyrå, att detta kan göras bättre och att konstverken måste vara anpassade till till exempel områdets miljö eller historia och inte till en slumpmässig konstnärs stil.

Målat elhus i Rijswijk.

Målat elhus i Rijswijk.

Integrering av elhus i gatubilden

Det finns cirka 100.000 XNUMX transformatorhus i Nederländerna i olika former och storlekar. Och antalet växer, för i Amsterdam förväntar sig siffran transformatorhus fördubblas under åren fram till 2050. Med rätt tillvägagångssätt kan dessa ofta integreras vackert i miljön.

Som nämnts tidigare i denna artikel har våra målningar en anti-graffiti-effekt. Genom att låta göra en vacker målning på ett föremål med graffiti olägenhet slår du 2 flugor i 1 sten. Mer om vår anti-graffiti projekt.

När vi får en förfrågan om till exempel en tavla på en eldosa eller hus tittar vi alltid på miljön. Och givetvis diskuterar vi förväntningarna med kunden. Att inreda ett hus i en grön miljö med grafiska ytor, massor av ljusa färger och skarpa linjer är synd. Det passar inte, det detonerar faktiskt i miljön. Medan en sådan byggnad kan integreras i miljön på ett vackert och subtilt sätt.

Vi målade till exempel ett elhus i en park i Rijswijk. Uppdragsbeskrivningen innehöll önskan om en bokhylla, annars var utförandet gratis. Genom att använda mycket fräsch grönska, blommor och djur sticker den inte längre ut som en transformatorhus och det ger den redan gröna miljön något extra att titta på. På en fotbollsklubb i Zetten sprejade vi eldosor mot väggen i klubbens husstil, vilket gjorde den lämplig för klubben och till och med ett extra landmärke.

Transformatorhuset som ett grannskapsdeltagandeprojekt

Efterfrågan på att inreda ett tråkigt eller till och med fult elhus, pumpstation eller avfallscontainer kommer ibland från boende. Då måste ju kommunen eller chefen komma överens, det är trots allt de som ansvarar för strukturerna. Kommunen kan få den målad eller sprayad från en transformatorhus kan också användas som ett grannskapsprojekt.

I så fall kan folk från kvarteret skicka in idéer. Enligt vår erfarenhet fungerar det bra. Självklart kan uppdragsgivaren ställa villkor för detta. Såsom färgsättningen, temat eller ett specifikt ämne. Anta att ett hus ligger i en stadsdel vars gatunamn har fågelnamn, är det inte en galen idé att lägga till det temat i målning att länka.

I Hoek van Holland målade vi en liten el hus som brukade vara en tagg i ögat på en boende som tittade direkt på den från sitt hem. Nu föreställer huset strand, hav, himmel och fåglar. Uppdraget gavs till slut av Rotterdams kommun och barnen från grannskapet kunde till och med hjälpa till att göra konstverket. Se detta projekt i vår omfattande portfölj.

En annan form av grannskapets deltagande är att vi sätter upp skissen och att folk från kvarteret kan färglägga i bitar. Självklart är det vi gör, gatukonst, graffiti, målningar, väggmålningar och mycket mer, ett yrke. Så det finns en gräns för vilka bidrag som är möjliga. Men om slutresultatet är vackert och tillfredsställande och lokalbefolkningen har lärt känna varandra bättre genom projektet är det ett dubbelt resultat.

Naturliga bilder för att kamouflera ett transformatorhus

Som tidigare nämnts, i en gatukonstsatsning som subventionerats av kommunen, skjuter designen ofta åt alla håll. För artister som anlitas för det får ofta carte blanche. I så fall finns det inte många andra alternativ. Du kommer att få en design i stil med den valda eller tilldelade konstnären och anpassning är inte möjlig. Det gillar vi inte och tycker att designen, till exempel för ett konstverk, är det elhusska anpassas efter de boendes önskemål, läge och objektets miljö.

En design ska passa in i miljön och framför allt ska den stämma överens med vad beställaren önskar. Så vi jobbar olika. Graffitinetwerk är ett företag med professionella artister och artister. Det innebär att vi gör vad kunden vill ha. När en stad, kommun eller energileverantör lägger en beställning hos oss på målning av transformatorhus eller skåp kommer vi fram till något tillsammans. Vi rekommenderar nästan alltid naturliga element. så att det konstverk passar in i miljön och att det inte blir rörigt. Detta ökar livskvaliteten i kvarteret och stadsdelens utseende.

Förhindra tillägg med containerkonst?

Vi startade den här blog med kommentaren att det offentliga rummet erbjuder så många fler möjligheter än bara väggar och elhus. Tänk också på konst på sopcontainrar och avfallscontainrar. Kommuner brottas med personer som placerar avfall, glas eller möbler bredvid behållarna istället för i dem, s.k. tillägg eller intilliggande avfall. Med konst på containrarna blir de mycket mer attraktiva och designen kan också se till att mindre avfall läggs bredvid containrarna. I vår portfölj kan du se fler projekt som vi tillägg försöka förhindra.

Avfallscontainrar, transformatorhus, eldosor mot ytterväggar i alla storlekar eller pumpstationer i bostadsområden, allt är föremål som ofta är betade och/eller täckta. Samtidigt som de alla är föremål som kan försköna grannskapet. Vi försöker bland annat med våra container art, för att låta betong- eller stålelementen smälta in i miljön. Det betyder att du kamouflerar det snyggt och roligt med naturliga element. Dölj mer än att accentuera. Detta gör miljön lugnare.

Vill du veta mer om gatukonst på transformatorhus och skåp?

Har du några frågor, kommentarer eller förslag eller vill du diskutera alternativen direkt och begära en offert? Kontakta gärna någon av våra specialister. Vi funderar gärna med på hur vi kan förvandla ditt elhus, transformatorhus, pumpstation eller avfallscontainer till ett passande konstobjekt.

Kontakta oss