Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt krita uttryck

Utomhusreklam med högt uppmärksamhetsvärde och varierande livslängd.

Tillfälligt krita uttryck

Uppmärksamma ditt (reklam)budskap för din målgrupp på ett slående och effektivt sätt med våra tillfälliga kritauttryck. Krituttryck sticker ut i gatubilden och kan till skillnad från omvänd graffiti appliceras på vilken yta som helst. Denna form av utomhusreklam används ofta för att ge information, ange en rutt eller för att marknadsföra en produkt, butik, mässa eller evenemang, till exempel. Utifrån annonsens önskade synlighet eller livslängd bestäms typ av krita och färg i samråd.

Med krita uttryck kan vi göra ditt budskap synligt på utomhusplatser där traditionella medier ofta inte är användbara. Vi tillhandahåller kampanjer på valfri plats i Benelux eller utanför. Vi arbetar främst i Nederländerna, Belgien och Luxemburg, men vi tillhandahåller även regelbundet vår verksamhet i andra europeiska länder. Våra gatuannonseringskampanjer kan schemaläggas 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Dessa kampanjer körs vanligtvis på natten eller tidigt på morgonen. Kritan vi använder är inte skadlig för ytan eller miljön.

Krita uttryck som utomhusreklam

Utifrån dina önskemål, syftet med kampanjen, målgruppen och orten/platserna kan vi ge råd om hur många annonser som ska läggas ut. Under beredningen av projektet fastställer vi exakta platser, områden och städer i samråd så att uttrycken kan placeras strategiskt och bästa exponering uppnås. Det är ofta bestämt att placera annonser runt livliga shoppinggator, stationer, buss- och spårvagnshållplatser, bankomater, övergångsställen eller runt specifikt utvalda platser som är värdefulla för din kampanjs synlighet.

Eftersom en fotgängares uppmärksamhet måste dras till sig på ett kort ögonblick och folk vanligtvis inte stannar för att läsa ett meddelande på marken, rekommenderar vi inte att använda komplexa bilder, oklar design eller (för) mycket text. Det är tillrådligt att hålla annonsens utformning så tydlig och enkel som möjligt så att budskapet är tydligt med ett ögonkast för fotgängaren som passerar annonsen.

Omvänd graffiti eller krita uttryck?

En kampanj där en stor mängd krituttryck ska placeras på ett relativt litet område kan resultera i klagomål från till exempel kommuninvånare eller kommun. Beroende på antal önskade placeringar och dina önskemål gällande kommunikationens placering kan vi i de flesta fall göra en uppskattning av känsligheten för reklamationer i förväg. Om du tycker att användningen av en kritagraffitikampanj är för riskabel, kan omvänd graffiti vara ett bättre alternativ för dig. Med den omvända graffititekniken sprutar vi varmt vatten med högt tryck genom en stencil. Kontrasten som skapas i bakgrunden gör din reklam synlig. Nackdelen med omvänd graffiti är att denna teknik endast kan användas på ett begränsat antal ytor.

funktioner:
 • Slående utomhusreklam
 • Kan användas i hela Benelux
 • Från: 950 € (exkl. moms)
 • Mer detaljer
tillfällig reklam

Möjlig siktlängd

Beroende på önskad synlighetsperiod väljer vi den typ av krita som bäst närmar sig detta i samråd. Valet består av den indikativa livslängden på; dagar/veckor eller månader (semi permanent). Kritan med en livslängd på dagar/veckor kommer snabbt att blekna när det regnar. Önskas en längre synlighetstid eller om annonsen måste synas under en viss period ska krita väljas som sitter kvar i månader. Beroende på platsen och annonsens belastning kan visningsperioden för denna produkt överstiga ett år.

Om upplagda uttryck inte längre skulle vara synliga efter ett visst datum kan vi ta bort dem. Den exakta livslängden för ett krituttryck går inte att förutsäga i förväg eftersom det beror på underlaget, vädret, typ av plats och belastningen på uttrycket av till exempel trafik eller städbilar. Den indikativa livslängden har fastställts utifrån 20 års erfarenhet. Eftersom det handlar om en utomhusprodukt är det inte möjligt att garantera genomförbarheten av den beräknade livslängden.

Omvänd graffiti

Bestämmelser om gatumarkering

Tillfälliga krituttryck hamnar i en gråzon vad gäller lagar och förordningar. Det går därför vanligtvis inte att ansöka om licens för denna form av utomhusreklam, vilket innebär att vi alltid genomför sådana kampanjer som "gerillamarknadsföring". När du genomför en gerillamarknadsföringskampanj är ett subtilt och genomtänkt tillvägagångssätt nödvändigt för att förhindra eventuella klagomål. Naturligtvis är vi specialiserade på detta med mer än 20 års erfarenhet och vi tänker med dig när vi bestämmer platserna och det vidare tillvägagångssättet för att genomföra kampanjen. När insatsen sätts in för (eller i samråd med) en stad, kommun eller landskap, eller kring ett allmänt eller gemensamt mål, går det ibland att söka tillstånd eller tillstånd.

Beteende påverkan och nudging

Beteende påverkan och nudging

Nudging är en teknik som subtilt påverkar beteendet och stimulerar vissa val eller handlingar. Denna teknik kan ses som en "push" i önskad riktning. Ett välkänt exempel på nudging är avbildningen av en falsk fluga i urinaler så att män inte längre kissar bredvid grytan.

Denna form av påverkande beteende kan även tillämpas vid användning av utomhusreklamkampanjer i form av (tillfälliga) kritauttryck. Till exempel genom kritameddelanden som visar (tillfälliga) vägar, anger var du får eller inte får parkera din cykel eller uppmärksammar (o)önskat beteende kring avfallssortering och placering av avfall runt avfallscontainrar.

Tillfälliga kritauttryck videor

Se här några videor med tillfälliga kritauttryck som vi har tillhandahållit.

Tillfällig krita uttryckskampanj i Bryssel, Belgien.

Omvänd graffiti-reklam som gerillamarknadsföring.

Ett sandtryck som tillfällig annons.

FAQ och praktisk information

Praktisk information och vanliga frågor om våra tillfälliga kritauttryck.

 • Vad är kostnaderna för tillfällig gatumarkering?

  För tillhandahållande av tillfälliga gatumarkeringar gäller ett riktpris på 10 EUR exklusive moms för 1 placeringar (eller färre) i en stad. Eftersom det exakta priset beror på olika faktorer som antal placeringar, mallens format och platserna/städerna rekommenderar vi att du begär en priskalkyl utan förpliktelser via vår kontakt sida. Vi är flexibla och gillar att tänka tillsammans med dig om möjligheterna, även om du har en begränsad budget.

 • Bestämmelserna om gerillamarknadsföring, krävs tillstånd?

  Denna form av utomhusreklam hamnar i en gråzon vad gäller lagar och förordningar. Det går därför vanligtvis inte att ansöka om licens för denna form av annonsering, vilket innebär att vi alltid genomför sådana kampanjer som "gerillamarknadsföring". När du genomför en gerillamarknadsföringskampanj är ett subtilt och genomtänkt tillvägagångssätt nödvändigt för att förhindra eventuella klagomål. Naturligtvis är vi specialiserade på detta med mer än 20 års erfarenhet och vi tänker med dig när vi bestämmer platserna och det vidare tillvägagångssättet för att genomföra kampanjen.

 • Hur länge förblir kritauttryck synliga?

  Beroende på önskad synlighetsperiod väljer vi den typ av krita som bäst närmar sig detta i samråd. Valet består av den indikativa livslängden på; dagar/veckor eller månader (semi permanent). Den exakta livslängden för ett krituttryck går inte att förutsäga i förväg eftersom det beror på underlaget, vädret, typ av plats och belastningen på uttrycket av till exempel trafik eller städbilar. Läs mer om typen av krita och livslängden.

 • Vilka format är möjliga?

  För våra omvända graffiti, kalkuttryck och regnreklamkampanjer använder vi vanligtvis en mall med en storlek på cirka 1,25 m2. Ett uttryck i detta format är, vid den genomsnittliga betraktningsvinkeln och gånghastigheten, lätt att överblicka för fotgängare. Ett större format går ofta inte att greppa med en blick, vilket gör att uttrycket missar sitt mål. Vanligtvis upprätthålls en storlek som är runt 1x100cm, men den exakta storleken kan bestämmas utifrån vad som kan visas (innehållet). Vi rekommenderar att designen är enkel och tydlig.

 • Kan kritauttryck användas i färg?

  Eftersom ytan kan skilja sig åt per plats vad gäller färg och struktur, föredrar vi att applicera tillfälliga krituttryck i färgen vit så att sikten alltid är optimal. Om så önskas kan kritauttryck även appliceras i ett antal primärfärger, nämligen: svart, gul, orange, röd, rosa, lila, ljus och mörkblå, ljus och mörkgrön. Eftersom färgerna inte kan appliceras ovanpå varandra eftersom de då blandas med varandra kan man i princip bara arbeta med 1 färg per placering.

 • Kan en QR-kod läggas till?

  En QR-kod kan läggas till en omvänd graffiti-, krita- eller regnreklam. QR-koden kan placeras bredvid annonsen med hjälp av en golvdekal som är speciellt lämpad för utomhusbruk. Vanligtvis används en storlek på cirka 10x10cm för detta så att QR-koden inte blir för dominerande, men den sticker ut tillräckligt. Naturligtvis kan QR-koden referera till en specifik URL så att interaktionen kan mätas direkt.

 • Väderförhållanden och ytor

  En tillfällig kritauttryckskampanj kan genomföras om ytan inte är fuktig, frusen eller snöig. Den ska även förbli torr en tid efter att annonsen lagts ut så att kritan kan torka/härda. Vi applicerar krita uttryck endast på golvet och inte på väggar. Kritan vi använder fungerar på nästan alla ytor.

 • Hur lång är förberedelsetiden för en kampanj?

  Att förbereda en gatuannonseringskampanj tar i genomsnitt 5 till 10 arbetsdagar. I samråd kan denna process påskyndas genom att lägga en snabborder, men vi är beroende av hur snabbt vi kan byta med kunden. Vår planering är vanligtvis ganska full, så det är lämpligt att ta en option på önskat genomförandedatum eller -period i god tid.

Se alla vanliga frågor
Information, råd eller offert utan förpliktelser?

Kontakta oss nu och få ett svar idag.