Bilfinger grafittivägg

Bilfinger grafittivägg

Kreativt företagsutflykt Bilfinger

Graffiti-incitament Bilfinger i Delft